'Tatva Prakasika ashram' is an educational centre started by

 a) Vagbhatananda
 b) Sahodaran Ayyappan
 c) Sree Narayana Guru
 d) Ayyankali
KPSC-2016

Vagbhatananda.
He founded Tatva Prakashika, a Sanskrit school, at Karaparamba in 1906.
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »
0 Comments

GK Cards

 
Back To Top