Ramabhai, wife of M.G Ranade, was the founder of:

 a) Bharat Sthree Mahamandal
 b) Bharat Mahila Parishat
 c) Sharda Sadan
 d) Arya Mahila Samaj
KPSC-Divisional Accountant-15

Bharat Mahila Parishat.
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »
0 Comments

GK Cards

 
Back To Top