Sadhujana Paripalana Sangam later popular as :

 a) Pulaya Maha Jana Sabha
 b) Harijana Sabha
 c) Pulaya sangam
 d) Harijan Yojana Sabha
KPSC ElectricianGrade2

Pulaya Maha Jana Sabha
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »
0 Comments

GK Cards

 
Back To Top